Vacatures/Stage

Hof ter Welle heeft volgende vacature(s) vrij:

Contextbegeleider

Vast contract van 50%, aangevuld met een tijdelijk vervangingscontract van 30%

Maak deel uit van het Contextteam en bouw een kwaliteitsvol hulpverleningsproces uit voor de jongere en zijn context.

Procesbegeleider positieve heroriëntering

Ontdek je kracht in jeugdhulp! Word deel van Team Sherpa en maak een positief verschil in het leven van jongeren.


Wil je stage lopen bij Hof ter Welle?

Hof ter Welle wil leerkansen aanbieden aan studenten in het studiegebied sociaal-agogisch werk (orthopedagogie, maatschappelijk werk, criminologie, …). We opteren voor langdurige stages van minimaal 2 maanden. Heb je interesse voor een stageperiode in één van onze afdelingen, vul hieronder je gegevens in en bezorg ons je CV.

Schooljaar 2024-2025: september-december 2024