Medewerkers

De 65 medewerkers van vzw Hof ter Welle werken nauw samen met elkaar over de werkvormen heen.

De 2 verticale leefgroepen binnen het tehuis Hof ter Welle bestaan uit een hoofdbegeleider, een aantal leefgroepbegeleiders en een nachtbegeleider. De ado-leefgroep is samengesteld uit een hoofdbegeleider, een aantal integrale begeleiders en een nachtbegeleider. Zij worden ondersteund door een trajectverantwoordelijke / coach.

De leergroep binnen dagcentrum Triangel wordt gevormd door een hoofdbegeleider en een aantal leergroepbegeleiders.

De gezinnen van de kinderen en jongeren die in begeleiding zijn krijgen op regelmatige tijdstippen een bezoek van een contextbegeleider die hen begeleidt en ondersteunt in het oplossen van de opvoedingsproblemen. De contextbegeleiders kunnen op hun beurt terecht bij een coach.

De trajectverantwoordelijke zorgt voor het beheer van de wachtlijsten en de kwaliteitscoördinator bewaakt de kwaliteit van alle diensten die door de medewerkers van vzw Hof ter Welle worden geleverd.

De niet-pedagogische functies binnen vzw Hof ter Welle worden uitgevoerd door een administratief team, een huishoudploeg en een technische dienst.

Het dagelijkse bestuur van de organisatie is in handen van een algemeen directeur en een pedagogisch directeur.

Kom erbij!

Wil jij deel uitmaken van het team Hof ter Welle? Check onze openstaande vacatures