Klachten

Elke minderjarige heeft volgens art. 29 DRM het recht om klachten te formuleren over de jeugdhulp, de leefomstandigheden binnen residentiële jeugdhulpverlening én de niet-naleving van zijn rechten. Ook ouders  en opvoedingsverantwoordelijken of de vertrouwenspersoon van de minderjarige hebben het recht om een klacht in te dienen.

 

Bent u niet tevreden met (een aspect van) onze hulp- of dienstverlening?

Tracht dit in de eerste plaats te bespreken met de medewerker(s) waar u contact mee heeft. Kan dit niet of heeft dit geen voldoende gevolg, dan kan u een klacht indienen. Onze bedoeling is constructief met uw klachten om te gaan en deze te zien als een kans op verbetering van onze hulp- en dienstverlening.

 

Wat kan u verwachten?

De directie nodigt u uit op een gesprek en brengt u regelmatig op de hoogte van de afhandeling van de klacht. Binnen de 7 werkdagen na het ontvangen van de klacht zal u een eerste maal gecontacteerd worden. Aan anonieme klachten kunnen we uiteraard geen persoonlijk antwoord geven. In dit geval neemt de directie kennis van de klacht en bekijkt of de klacht ook anoniem kan behandeld worden (afhankelijk van de inhoud van de klacht).

Uw klacht zal discreet en vertrouwelijk behandeld worden. Wanneer u een klacht indient zal elke stap in de procedure met U doorgepraat worden.

HEB JE EEN VRAAG, EEN KLACHT OF WIL JE MEER INFORMATIE OVER ONZE WERKING?

Stuur ons gerust een mail en we helpen je graag verder.