Tehuis Hof Ter Welle

In Tehuis Hof ter Welle verblijven 29 kinderen en jongeren in 3 verschillende leefgroepen: twee leefgroepen met jongens en meisjes tussen 3 en 18 jaar en een adolescentenwerking met enkel jongens.

Gedurende hun verblijf krijgen de kinderen en jongeren hulpverlening op maat volgens hun specifieke situatie. Een team van begeleiders zal hen hierin ondersteunen in nauwe samenwerking met de context van de jongeren.

Tijdens de periode dat de kinderen en jongeren binnen het tehuis verblijven, wordt hun gezin begeleid door een contextbegeleider die op regelmatige basis op bezoek gaat.

Jongeren die de stap willen zetten om alleen te gaan wonen, kunnen doorstromen naar kamertraining en daarna ondersteuning krijgen via contextbegeleiding autonoom wonen.

In de adolescentengroep verblijven er maximum 6 jongens (tussen 14 en 25 jaar) in een kleinschalige, gestructureerde omgeving. De jongeren hebben vaak een moeilijke levensgeschiedenis en een wisselende, moeizame hulpverlening achter de rug.
We begeleiden de jongeren zo individueel mogelijk volgens een persoonlijk programma.

Binnen onze werking bieden we kamertraining, mobiele begeleiding, autonoom wonen en delictgerichte contextbegeleiding aan. Voor kamertraining beschikken we over 4 studio’s op het domein.

Delictgerichte contextbegeleiding is een door de jeugdrechter opgelegde maatregel na een delict gepleegd door een minderjarige. Gedurende minstens 6 maand gaat een contextbegeleider aan de slag met de jongere en zijn context en dit aan de hand van wekelijkse gesprekken.

Om aanspraak te kunnen maken op deze vorm van hulpverlening moet de hulpvraag worden gesteld via de Intersectorale Toegangspoort. Dit wil zeggen via een jeugdhulpverlener (bijvoorbeeld CLB, JAC, CGG, …). Met andere woorden: deze vorm van hulpverlening is niet-rechtstreeks toegankelijk.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Name

Maak in dit filmpje kennis met onze werking: