Dagcentrum Triangel

Vanuit het dagcentrum Triangel worden maximaal tien kinderen van 6 tot 14 jaar en hun gezin begeleid. Na schooltijd komen de kinderen tot 19u naar het dagcentrum en tijdens de schoolvakanties van 9u tot 17u.

Het aanbod van het dagcentrum zorgt ervoor dat er op verschillende terreinen tegelijkertijd aan de slag kan gegaan worden en dat kinderen thuis blijven wonen. We zetten in op wekelijkse huisbezoeken bij het gezin, leren in de groep, huiswerkbegeleiding.

Wekelijks gaat een contextbegeleider op huisbezoek bij het gezin. Er worden ook gesprekken gevoerd met het kind door zijn of haar individuele begeleider.

Deze vorm van hulpverlening is rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen die van deze hulpverlening gebruik wil maken, zijn vraag rechtstreeks aan Hof ter Welle kan stellen door een ingevuld aanmeldingsformulier door te mailen naar interne.regie@hofterwelle.be.