Contextteam Hof ter Welle

Het contextteam Hof ter Welle bestaat uit contextbegeleiders die  gezinnen met opvoedingsproblemen begeleiden en ondersteunen in hun thuissituatie.

De hulpverlening in de context kan ingezet worden op verschillende manieren:

breedsporige of reguliere contextbegeleiding (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken (2 uur/week).

laagintensieve contextbegeleiding verbonden met dagbegeleiding in groep (zes maanden, kan verlengd worden). Wekelijkse huisbezoeken (1 uur/week) en de jongere komt na school en in de schoolvakanties naar het dagcentrum.

Deze vormen van hulpverlening zijn rechtstreeks toegankelijk. Dit wil zeggen dat iedereen die van deze hulpverlening gebruik wil maken, zijn vraag rechtstreeks aan Hof ter Welle kan stellen door een ingevuld aanmeldingsformulier door te mailen naar interne.regie@hofterwelle.be.

Hof ter Welle biedt 6 modules intensieve kortdurende contextbegeleiding aan met de methodiek van ABFT. Twee contacten per week (3 uur/week). Deze modules zijn echter niet rechtstreeks toegankelijk en aanmelders (CLB, OCJ, JRB, …) kunnen via een aanmeldingsformulier een aanvraag doen aan de Intersectorale Toegangspoort.

Bij elke verblijfsmodule wordt er contextbegeleiding aangeboden.

Samenwerkingsverbanden

Naast de eigen werkvormen is Vzw Hof ter Welle ook betrokken in sector-overstijgende samenwerkingsverbanden

Samen met andere organisaties maakt vzw Hof ter Welle deel uit van Team Sherpa. Team Sherpa is een speler in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp in het Waasland en de Denderstreek. VCLB Waas- en Scheldeland, CAW Oost-Vlaanderen, vzw LIA en vzw Hof Ter Welle bundelden de krachten rond dit intersectorale team dat zich volledig ontwikkelt in de visie van Positieve Heroriëntering (PH).

Vanuit deze visie zet Team Sherpa zich in op het vinden van beweging en mogelijkheden in vastgelopen situaties binnen een gezin of in de hulpverlenersrelatie met een gezin. Er wordt vanuit hun onthaal meteen met vragen of zorgen aan de slag gegaan, om meer ingrijpende hulpverlening waar mogelijk te vermijden.

www.teamsherpa.be

info@teamsherpa.be

0499/88.49.58

Telefonisch onthaal van jouw hulpvraag:
elke werkdag (behalve donderdag) tussen 9 en 12.30 uur.

Kleine Wooneenheden

Vzw Hof ter Welle is samen met vzw Lia en MFC De Hagewinde partner in het project Kleine Wooneenheden.

1Gezin 1Plan

Vzw Hof ter Welle geeft mee vorm aan 1Gezin 1Plan in de regio Waas en Dender. De beschikbare middelen worden innovatief en preventief ingezet door middel van een samenwerking met VZW De Keerkring.