Thuis in jeugdzorg

ONZE ORGANISATIE

Vzw Hof ter Welle is een door Agentschap Opgroeien (Vlaamse overheid) erkende en gesubsidieerde vereniging die als kernopdracht heeft begeleiding te organiseren voor 102 kinderen/jongeren en hun gezinnen in verontrustende opvoedingssituaties. De begeleiding vertrekt vanuit de hulpvraag en de krachten van de jongere en het gezin, met respect voor hun waarden en normen. De toetsing aan de maatschappelijk aanvaarde grenzen is hierbij eveneens richtinggevend.

In dialoog met de jongere, het gezin en z’n context, worden nieuwe perspectieven in de opvoedingssituatie gezocht en verkend. In het hulpverleningstraject staan het welzijn en de ontplooiingskansen van de kinderen/jongeren centraal.

Afhankelijk van de module (rechtstreeks of niet-rechtstreeks toegankelijk) starten we de begeleiding op vraag van de cliënt zelf of op vraag van een aanmelder uit de regio.

Hof ter Welle organiseert hulpverlening in drie verschillende werkvormen:

Contextbegeleiding

Het contextteam Hof ter Welle biedt intensieve begeleiding aan gezinnen met opvoedingsproblemen. Ze worden begeleid in hun thuissituatie.

Dagcentrum Triangel

Dagcentrum Triangel vangt kinderen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties op. Het gezin van het kind wordt in de thuissituatie begeleid.

Tehuis Hof ter Welle

In tehuis Hof ter Welle verblijven kinderen en jongeren die voorlopig niet meer thuis wonen. Hier worden ze begeleid in 3 leefgroepen.

Thuis in bijzondere jeugdzorg Thuis in bijzondere jeugdzorg Thuis in bijzondere jeugdzorg
Thuis in bijzondere jeugdzorg Thuis in bijzondere jeugdzorg Thuis in bijzondere jeugdzorg

“Met onze historische bagage… een ervaren, ondernemende en inspirerende reisgezel zijn voor kinderen en gezinnen die in de mist de wegen soms niet meer zien; op verkenning gaan in het labyrint van onze samenleving en nieuwe perspectieven en keuzemogelijkheden creëren, samen met elkaar, ieder met zijn rugzak, reisverhaal, kaart en kompas…”